Forsvarergruppen

Aktuelt

Nyheter

 1. Referat fra styremøte 22. mars 2018

  Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 22.mars 2018

 2. Referat fra styremøte 24. januar 2018

  Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 24. januar 2018

 3. Innspill til regjeringsforhandlingene

 4. Referat fra styremøte 12. oktober 2017

  Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 12. oktober 2017

 5. Kom med innspill til prioriterte endringer i stykkprisforskriften

 6. Forsvarergruppens høstseminar 2016

  Forsvarerguppens høstseminar ble holdt på Sundvollen hotell 21. til 23. oktober 2016.

 7. Brev fra Høyesterett

  Høyesterett har sendt ut brev til blant annet Advokatforeningen om frist for støtteskriv i straffesaker ved anke over dom.

 8. Oppnevning av offentlig forsvarer

  Høyesterett avsa 1. juli 2015 to kjennelser som gjaldt siktedes rett til å få oppnevnt offentlig forsvarer ved avhør under etterforskningen.

Forrige

 1. 1
 2. 2
 3. 3