Forsvarergruppen

Aktuelt

Nyheter

 1. Forsvarergruppens høstseminar 2016

  Forsvarerguppens høstseminar ble holdt på Sundvollen hotell 21. til 23. oktober 2016.

 2. Brev fra Høyesterett

  Høyesterett har sendt ut brev til blant annet Advokatforeningen om frist for støtteskriv i straffesaker ved anke over dom.

 3. Oppnevning av offentlig forsvarer

  Høyesterett avsa 1. juli 2015 to kjennelser som gjaldt siktedes rett til å få oppnevnt offentlig forsvarer ved avhør under etterforskningen.

Forrige

 1. 1
 2. 2
 3. 3