Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Årsrapport og program for høstseminaret på Sundvolden 2021

Nedenfor følger innkalling og dokumenter til forsvarergruppens årsmøte, samt programmet for høstseminaret på Sundvolden.


1. Innkalling til årsmøte i Forsvarergruppen søndag 24. oktober 2021 kl. 09:30 på Sundvolden Hotell.
2. Årsrapport for 2020/2021
3. Regnskap
4. Program for seminaret for Forsvarergruppens høstseminar på Sundvolden Hotell 2021

Her kan du lese dokumentene (.pdf)


Med vennlig hilsen
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
Sekretær