Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Befaring med smittevernmyndighetene i Oslo tinghus

Smittevernmyndigheten har den 2. april vært på befaring i Oslo tinghus med tanke på videre drift. I referatet fra befaringen er det angitt hvordan dette skal kunne skje og hvilke begrensninger slik drift vil være underlagt.