Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Brev fra Høyesterett

Høyesterett har sendt ut brev til blant annet Advokatforeningen om frist for støtteskriv i straffesaker ved anke over dom.