Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Forsvarergruppens høstseminar 2016

Forsvarerguppens høstseminar ble holdt på Sundvollen hotell 21. til 23. oktober 2016.