Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Gjenåpning av saker om ulovlig innreise til Norge

Forsvarergruppen anmoder sine medlemmer om å identifisere saker som gjelder flyktninger som er straffet for ulovlig innreise til Norge, som kan være egnet for gjenåpning.