Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Halvering av reisegodtgjørelse - hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden

Forsvarergruppen har vært i kontakt med Justisdepartementet om hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden.

Departementet uttaler om dette: 

«Endringene i salærforskriften §§ 8 annet ledd og 2 første ledd som trådte i kraft 1. januar 2017 får ikke virkning der oppdraget er påbegynt eller oppnevnelsen er foretatt før ikrafttredelsen 1. januar 2017.»