Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kjenner du til en sak/saker hvor det har forekommet justisfeil?

Produksjonsselskapet Monster A/S og journalist Olav Næss arbeider med et forprosjekt om en mulig dokumentarserie om justisfeil.

Alle justisfeil er av interesse, uansett hvor i etterforskning/ -straffeprosessen de kan sies å ha oppstått. For eksempel: vitner som husker galt, vitnekonfrontasjoner som ikke er gjort på optimal måte, avhørsmetoder, sakkyndige/sakkyndige-rapporter hvor det er gjort feilvurderinger, saker preget av «tunnelsyn», og feil begått av påtalemyndighet og domstoler.

Det er ikke nødvendig å tipse om de mest kjente sakene, slik som Per Liland, Fritz Moen, Thomas Quick, Stein Inge Johannessen og «Grefsen»-saken.

Dersom dette er av interesse, kontakt Olav Næss:
Mobil: 980 00 076
E-post: olav.naess@monstermail.no