Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kom med innspill til prioriterte endringer i stykkprisforskriften

Advokatforeningen har lenge ønsket å være en reell forhandlingspart når Regjeringen fastsetter salæret og gjør endringer i stykkprisforskriften, på lik linje med for eksempel Legeforeningen som årlig fastsetter satsene i forhandling med departementet. Det virker nå som om Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å gjennomføre reelle drøftinger om fastsettelsen av salær og stykkprisforskriften, noe som er viktig for å sementere vår posisjon som forhandlingspartner.

Når Advokatforeningen og Forsvarergruppen skal avholde drøftingsmøte med departementet om salærsatser og stykkprisforskriften må vi velge hvilke krav vi skal fremme i drøftingene. I den forbindelse lurer vi på om dere har innspill til hva som bør prioriteres. Det vi trenger er altså:

• Konkrete forslag til prioriterte endringer i stykkprisforskriften og gjerne en kort begrunnelse for kravet.

Vi er også interessert i hvilke områder som oppfattes som mindre viktige.

Tilbakemeldingene sendes til Martin Kaasgaard Nielsen(mka@advokatforeningen.no) innen 2. mai klokken 12:00.

Med vennlig hilsen
Marius O. Dietrichson
Leder, Forsvarergruppen i Advokatforeningen