Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kursmateriell fra høstseminaret

Nedenfor finner du materiale som ble gjennomgått på forsvarergruppens høstseminar 2018. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle foredragsholdere leverte materiale som ble gjennomgått, det kan derfor være at ikke alt fra seminaret er å finne her.