Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Meddelelse fra Oslo politidistrikt - besøkskort i arresten

Forsvarergruppen har mottatt følgende meddelelse fra Oslo politidistrikt:

Oslo politidistrikt har innført ny rutine når klienter får besøk av forsvarer i arresten og når det benyttes tolk under avhør.

Forsvarer må legitimere seg meg gyldig legitimasjon i mottaket i arresten. Forsvarer mottar et besøkskort. Besøkskortet er må bæres synlig i den tiden vedkommende oppholder seg i arrest lokalet.

Samme praksis er innført for tolker på oppdrag i arresten.