Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Pandemisituasjonen - Riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen

Riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen på grunn av pandemisituasjonen er revidert og forlenget til 1. juni 2021.

Riksadvokaten har revidert de midlertidige direktivene for straffesaksbehandlingen. De reviderte direktivene som trer i kraft 15. januar 2021 gjelder fram til 1. juni 2021 og erstatter de tidligere direktivene og riksadvokatens brev 6. november 2020.

En endring i det reviderte direktivet er at veiledende bøtenivåer er inntatt i kapittel 5.

Her kan du lese Riksadvokatens reviderte direktiver.