Forsvarergruppen

Aktuelt

Praktisk informasjon

 1. Aktørmøte i Oslo tingrett om straffesaker

   Den 15. april ble det avholdt møte i Oslo tingrett mellom straffesaksaktørene.

 2. Gjenopptakelse av straffeforfølgning etter straffeprosessloven § 74

  Brev mottatt fra Riksadvokaten 27. oktober 2016

 3. Forsvarergruppen

 4. Facebookgruppen «ingen rettssikkerhet uten rettshjelp»

  I august 2015 arrangerte Advokatforeningen en rettshjelpsaksjon for å protestere mot at den norske rettshjelpsordningen har blitt systematisk nedprioritert siden 1999 og at dette har gått utover svake grupper med rettshjelpsbehov.

 5. ECBA (European Criminal Bar Association

  Forsvarergruppens styre deltar i aktiviteter i ECBA (European Criminal Bar Association).

 6. Høringsuttalelser fra forsvarergruppens høringsutvalg

 7. Forsvarergruppens vedtekter

  VEDTEKTER FOR FAGGRUPPEN FOR FORSVARERE I ADVOKATFORENINGEN (FORSVARERGRUPPEN)

 8. Retningslinjer for gjennomføring av dommeravhør

 9. Retningslinjer for fjernavhør av vitner

 10. Retningslinjer for behandling av fengsling og fjernmøter

 1. 1
 2. 2

Neste