Forsvarergruppen

Aktuelt

Praktisk informasjon

  1. Digital brukermanual for forsvarere

    Politiadvokat Ragnvald Brekke har laget en digital brukermanual for dommere, forsvarere og aktorer. Formålet med brukermanualen er å sette dommere, forsvarer og aktorer i stand til å forberede og gjennomføre hoved- og ankeforhandlinger papirløst.