Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Aktørmøte i Oslo tingrett om straffesaker

 Den 15. april ble det avholdt møte i Oslo tingrett mellom straffesaksaktørene.