Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Digital brukermanual for forsvarere

Politiadvokat Ragnvald Brekke har laget en digital brukermanual for dommere, forsvarere og aktorer. Formålet med brukermanualen er å sette dommere, forsvarer og aktorer i stand til å forberede og gjennomføre hoved- og ankeforhandlinger papirløst.

Manualen gir informasjon om bruken av programvaren Adobe Acrobat Reader og sterkversjonen Adobe Acrobat Pro X – herunder hvordan forsvarer kan bygge faktiske utdrag m.m., lage kommentarer i egne filer. Det gis også orientering om hvordan bevisføringen og dokumentasjonen praktiseres i retten i dag.

Metoden som beskrives i manualen kan også benyttes i sivile saker i retten.

Framstillingen omfatter ikke politiets interne konvertering av straffesaksdokumenter ut av BL-systemet. 

Last ned brukermanual for digital iretteføring av komplekse straffesaker (pdf)