Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

ECBA (European Criminal Bar Association

Forsvarergruppens styre deltar i aktiviteter i ECBA (European Criminal Bar Association).

The European Criminal Bar Association er en uavhengig organisasjon for europeiske forsvarsadvokater. Organisasjonen engasjerer seg i forsvarsadvokatens interesser, og arbeider for rettsikkerhet og menneskerettigheter over hele verden.

Her kan du lese mer om ECBA