Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Facebookgruppen «ingen rettssikkerhet uten rettshjelp»

I august 2015 arrangerte Advokatforeningen en rettshjelpsaksjon for å protestere mot at den norske rettshjelpsordningen har blitt systematisk nedprioritert siden 1999 og at dette har gått utover svake grupper med rettshjelpsbehov.

I forkant av aksjonen ble det opprettet en facebookgruppe «ingen rettssikkerhet uten rettshjelp» . 

Facebooksiden er fortsatt aktiv og det er mulig å melde seg inn.

Meld deg inn i Facebookgruppen "ingen rettssikkerhet uten rettshjelp" her