Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Orientering fra Forsvarergruppens årsmøte 13. oktober 2020

Forsvarergruppens årsmøte ble i år holdt på Thon Conference i Universitetsgt. 26 i Oslo.

Det var påmeldt 49 medlemmer, hvorav 41 møtte.

Dagsorden:

  1. Innkallingen - godkjent
  2. Årsrapport -  godkjent
  3. Regnskap -  godkjent
  4. Valg

Forsvarergruppens leder var ordstyrer for møtet.

Han redegjorde for enkelte rettspolitiske spørsmål i tillegg til dagsordens punker.

Nærmere om valget:
Fra det tidligere styret var det det to medlemmer som hadde trådt ut av styret i løpet av året, nemlig Mette-Julie Sundby og Kim Gerdts.  I tillegg til disse, så var det to medlemmer på valg, nemlig Anne kroken, som hadde sittet i styret i 3 perioder og Bendik Falch-Koslung som hadde sittet i 2 perioder.

Valgkomiteens forslag var følgende:
Bendik Falch-Koslung velges for en ny periode på 2 år.

I tillegg foreslo Valgkomiteen følgende 3 medlemmer:
Maria Hessen Jacobsen fra Advokatfirmaet Elden i Bergen
Jon Anders Hasle, Advokatfirmaet Hasle i Tønsberg
Petter Sogstad Grannes – Advokatfirmaet Staff i Oslo.

Det kom ingen nye forslag fra salen, og samtlige nye deltagere ble valgt.
Likeledes valgte årsmøtet Cecilie Nakstad som ny nestleder i Forsvarergruppen.

Årsmøtet gjenvalgte valgkomiteens medlemmer.

Forsvarergruppens nye styre er:

Marius O. Dietrichson        leder
Cecilie Nakstad                   nestleder og representant i Hovedstyret
Bendick Falch-Koslung      styremedlem
Marit Lomundal-Sæther     styremedlem
Espen Wangberg                styremedlem
Maria Hessen Jacobsen    styremedlem
Jon Anders Hasle               styremedlem
Petter Sogstad Grannes    styremedlem
Halvard Helle                       leder Høringsutvalget
Armin Khoshnewiszadeh   Advokatforeningens representant
Fride Wirak                           leder Yngre forsvarere
(Berit Holm                           sekretær for styret)

Valgkomiteen:
Frode Sulland                      leder
Trygve Staff                          medlem
Marijana Lozic                     medlem

Det henvises forøvrig til et fyldig referat fra årsmøtet på Advokatforeningens hjemmeside.

 

                                Oslo, den 13. oktober 2020
                        FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                         Berit Holm