Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Rapport: Interessekonflikt i straffesaker

Etter initiativ fra Advokatforeningen ble det i et samarbeid med Forsvarergruppen av 1977 våren 2007 nedsatt en arbeidsgruppe for forsvareretikk som utarbeidet en rapport med tittelen «Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling». Rapporten ble avgitt den 17. oktober 2008.

Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling

Bakgrunnen for at arbeidsgruppen ble nedsatt var den flerårige debatt og oppmerksomhet som har vært rundt problemstillinger knyttet til interessekonflikt mellom advokater i straffesaker.