Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Notat fra Forsvarergruppens årsmøte på Sundvolden Hotel

Innkalling til årsmøte sammen med årsrapport for 2019, regnskap og Valgkomiteens innstilling var sent medlemmene på forhånd i henhold til reglene.

  1. Innkallingen ble godkjent
  2. Årsrapporten ble godkjent
  3. Regnskap ble godkjent.
  4. Under valget redegjorde leder for Valgkomiteen følgende:

 

Marius O. Dietrichson (sittet 2 perioder og på valg)
Arne Gunnar Aas (sittet 2 perioder og på valg)
Mette-Julie Sundby (sittet 2 perioder og på valg)
Kim Gerdts (2 sittet perioder og på valg)
Cecilie Nakstad (sittet 1 periode og på valg)
Marit Lomundal Sæther(sittet 1 periode og er på valg)

Alle ønsket å fortsette.  Arne Gunnar Aas stilte imidlertid sin plass til disposisjon.

Av dem som var på valg, ble samtlige gjenvalg, mens Arne Gunnar Aas’ plass ble erstattet av Espen Wangberg, som nå kommer inn som nytt styremedlem.

Det nye styret består nå av følgende medlemmer:
Marius O. Dietrichson – leder og gjenvalgt for 2 år
Anne E. Kroken – nestleder – har ett år igjen som styremedlem
Bendik Falch-Koslung – styremedlem og har ett år igjen som styremedlem
Mette-Julie Sundby – styremedlem og gjenvalgt for 2 år
Kim Gerdts – styremedlem og gjenvalgt for 2 år
Cecilie Nakstad styremedlem og gjenvalgt for 2 år
Marit Lomundal Sæther – styremedlem og gjenvalgt for 2 år
Espen Wangberg – nytt styremedlem og valgt for 2 år.

Valgkomiteen, som består av:
Frode Sulland – leder
Trygve Staff – medlem
Marijana Lozic – medlem

ble alle gjenvalgt.

Lovutvalget:
Halvard Helle – leder
Anders Brosveet
Ann Helen Aarø
Frode Sulland
Inger Marie Sunde
Nicolai V. Skjerdal
Rene Ibsen
Thomas Horn

Det var ingen spørsmål under eventuelt.

 

                                        Oslo, den 21. oktober 2019
                             FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                      Berit Holm
                                                      sekretær

 

(PS: Det kan neves at neste års seminar på Sundvolden er 23. – 25. oktober 2019.

Vi tar imot innspill til foredrag på seminaret).