Forsvarergruppen

Aktuelt

Styret i forsvarergruppen

 • Dietrichson, Marius

  Leder

  Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

  Grensen 3
  0159 OSLO

  Telefon: 22 94 15 30

 • Kroken, Anne Elisabeth

  Nestleder

  Advokatfirmaet Torstrup AS

  Postboks 140 Sentrum
  4001 STAVANGER

  Telefon: 51 84 47 70

 • Aas, Arne Gunnar

  Medlem

  Advokatfirmaet Hjort DA

  Postboks 471 Sentrum
  0105 OSLO

  Telefon: 22 47 18 00

 • Falch-Koslung, Bendik

  Medlem

  Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co

  Postboks 599 Sentrum
  0106 OSLO

  Telefon: 22 40 41 40

 • Gerdts, Kim

  Medlem

  Advokatfirmaet Rogstad AS

  Postboks 7073 St. Olavs Plass
  0130 OSLO

  Telefon: 91587009

 • Nakstad, Cecilie

  Medlem

  Matrix Advokater AS

  Postboks 6864 St. Olavs Plass
  0130 OSLO

 • Sundby, Mette-Julie

  Medlem

  Advokatfirmaet Elden DA

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

  Telefon: 21 67 10 00

 • Sæther, Marit Lomundal

  Medlem

  Advokatfirmaet Sulland AS

  CJ Hambros plass 5
  0164 OSLO

  Telefon: 24 14 53 50

 • Helle, Halvard

  Observatør

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00