Etikkutvalget

Utvalget er foreningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide ajourføre Advokatforeningens kommentarutgave til reglene.

Utvalget skal også ta stilling til etikkspørsmål som blir forelagt utvalget av hovedstyret, og kan gi råd til enkeltmedlemmer i etiske spørsmål vedrørende anvendelsen av Regler for god advokatskikk. Utvalget gir ikke råd i saker som er, eller ventes å bli, brakt inn for disiplinærorganene eller domstolene. 

 • Trond Stang

  Leder

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Unni Fries

  Medlem

  Advokat Henjum AS

  Thunes vei 2
  0274 OSLO

  Telefon: 22 42 34 80

 • Ida Elisabeth Gjessing

  Medlem

  Advokatfirmaet GjessingReimers AS

  Postboks 678 Sentrum
  0106 OSLO

 • Arve Haakstad

  Medlem

  Advokathuset Lofoten

  Postboks 703
  8301 SVOLVÆR

  Telefon: 76 07 44 00

 • Nadia C. Hall

  Medlem

  Advokatfirmaet Elden DA

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

  Telefon: 21 67 10 00

 • Stephan L. Jervell

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Terje Lundby Michaelsen

  Medlem

  Advokatfirmaet Mageli ANS

  Boks 343
  2303 HAMAR

  Telefon: 47 88 20 00

 • Halldis Winje

  Medlem

  Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

  Postboks 3119 Elisenberg
  0207 OSLO

  Telefon: 22 12 15 70

 • Anders Kittelsrud

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Kristian Augusts gate 9
  0164 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50