Etikkutvalget

Utvalget er foreningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre Advokatforeningens kommentarutgave til reglene.

Utvalget skal også ta stilling til etikkspørsmål som blir forelagt utvalget av hovedstyret, og kan gi råd til enkeltmedlemmer i etiske spørsmål vedrørende anvendelsen av Regler for god advokatskikk. Utvalget gir ikke råd i saker som er, eller ventes å bli, brakt inn for disiplinærorganene eller domstolene. 

Her kan du lese etikkutvalgets uttalelser

 • Trond Stang

  Leder

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Bjarte Kristian Døssland

  Medlem

  Døssland Advokatfirma AS

  Postboks 14
  5463 USKEDALEN

 • Unni Fries

  Medlem

  Advokat Henjum AS

  Thunes vei 2
  0274 OSLO

  Telefon: 22 42 34 80

 • Arve Haakstad

  Medlem

  Advokathuset Lofoten

  Postboks 703
  8301 SVOLVÆR

  Telefon: 76 07 44 00

 • Stephan L. Jervell

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Halldis Winje

  Medlem

  Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

  Postboks 3119 Elisenberg
  0207 OSLO

  Telefon: 22 12 15 70

 • Amna Avdagic

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Kristian Augusts gate 9
  0164 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50