Etikkutvalget

Utvalget er foreningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre Advokatforeningens kommentarutgave til reglene.

Utvalget skal også ta stilling til etikkspørsmål som blir forelagt utvalget av hovedstyret, og kan gi råd til enkeltmedlemmer i etiske spørsmål vedrørende anvendelsen av Regler for god advokatskikk. Utvalget gir ikke råd i saker som er, eller ventes å bli, brakt inn for disiplinærorganene eller domstolene. 

Her kan du lese etikkutvalgets uttalelser

 • Trond Stang

  Leder

  Advokat Trond Stang AS

  Borgenveien 6 B
  0370 OSLO

 • Bjarte Kristian Døssland

  Medlem

  Døssland Advokatfirma AS

  Postboks 14
  5463 USKEDALEN

 • Unni Fries

  Medlem

  Advokat Henjum AS

  Thunes vei 2
  0274 OSLO

  Telefon: 22 42 34 80

 • Arve Haakstad

  Medlem

  Advokatfirma Arve Haakstad AS

  Postboks 703
  8301 SVOLVÆR

 • Stephan L. Jervell

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Tonje Hovde Skjelbostad

  Medlem

  Advokatfirmaet Legalis AS

  Postboks 444 Sentrum
  0103 OSLO

  Telefon: 22 40 23 00

 • Halldis Winje

  Medlem

  Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

  Postboks 3119 Elisenberg
  0207 OSLO

  Telefon: 22 12 15 70

 • Ole Morten Sundby

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Postboks 362 Sentrum
  0102 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50