Internasjonalt rettshjelputvalg

Utvalget administrerer Advokatforeningens bistandsprosjekter.

Målet med prosjektene er å bidra til et samfunn der menneskerettigheter respekteres og sikre at alle har tilgang på rettferdig, juridisk hjelp,
uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion og sosioøkonomisk status. For å oppnå dette har prosjektene fokus på institusjonsbygging, samtidig som man ønsker å gi rettshjelp og informasjon om grunnleggende menneskerettigheter og rettsregler. Bistå i rettsstatsbygging i utviklingsland gjennom arbeidet i internasjonalt rettshjelpsutvalg.

De prosjektene som internasjonalt rettshjelpsutvalg har jobbet med så langt fordrer at prosjektene tilfredsstiller Norads rapporteringskrav.

Advokatforeningens prosjekt i samarbeid med Uganda Law Society (ULS) arbeider for fremme av marginaliserte og fattiges rettigheter og menneskerettigheter, samt styrking av rettsstaten i Uganda med det formål at alle skal ha like rettigheter for loven og tilgang til domstolene. I 2017 rundet prosjektet 25 år, men videre arbeid er fortsatt nødvendig for at alle skal oppnå like rettigheter for loven og tilgang til domstolene.

Advokatforeningens prosjekt i samarbeid med La Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala («Maya-Advokatforeningen»)
arbeider for fremme av urfolksrettigheter og menneskerettigheter, samt styrking av rettsstaten i Guatemala med det formål at alle skal ha like rettigheter for loven og tilgang til domstolene.

Prosjektene yter juridisk bistand og fri rettshjelp til de underprivilegerte i Uganda og Guatemala.

I tillegg har prosjektene som mål å bidra til å styrke rettsstaten i samarbeidslandet, herunder styrke advokatforeningen vi samarbeider med til å bli en sterk og uavhengig rettspolitisk aktør. 

 • Susanne Munch Thore

  Leder

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Postboks 2734 Solli
  0204 OSLO

  Telefon: 23 89 40 00

 • Jan L. Backer

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Paal-Henrich Berle

  Medlem

  Dalheim Rasmussen Advokatfirma ANS

  Postboks 2026 Nordnes
  5817 BERGEN

  Telefon: 55 54 70 70

 • Kjersti Beate Hasfjord

  Medlem

  Borg Forvaltning AS

  Holtermanns veg 2
  7030 TRONDHEIM

  Telefon: 99091995

 • Jannicke Knudsen

  Medlem

  Advokatfirma Eckhoff, Fosmark & Co DA

  Postboks 2624 Solli
  0203 OSLO

  Telefon: 23 08 57 20

 • Kristin Borgen

  Sekretær