Utvalg for å fremme kvinneandelen i advokatyrket (Kvinneutvalget)

Utvalget jobber for å fremme innsikt og kunnskap om kvinnelige advokaters utfordringer i advokatbransjen – samt å øke andelen kvinnelige advokater

Advokatforeningens bransjeundersøkelse i 2016 viste at kun 20 prosent av alle partnere er kvinner. De siste årene har utvalget derfor jobbet aktivt for å sette den lave andelen kvinnelige partnere på dagsorden, ved blant annet å jevnlig arrangere inspirasjonsdebatter som belyser tema fra ulike vinkler. Målet er å skape bevissthet i bransjen og komme frem til løsninger som kan endre andelen kvinner på partnernivå. Et tiltak fra utvalget var å starte en mentorordning for kvinnelige advokater i 2016. Mentorordningen er videreført og utvidet i 2018 med en rekke aktuelle kurs i tillegg til en personlig mentor.

 • Tina Storsletten Nordstrøm

  Leder

  LOs juridiske avdeling

  Youngsgt. 11
  0181 OSLO

  Telefon: 23 06 17 40

 • Laila Marie Bendiksen

  Medlem

  Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

  Postboks 452 Sentrum
  0104 OSLO

  Telefon: 22 40 38 50

 • Heidi Jorkjend

  Medlem

  Advokatfirmaet Thommessen AS

  Postboks 1484 Vika
  0116 OSLO

  Telefon: 23 11 11 11

 • Camilla Kristiansen Lunne

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Thea Susanne Skaug

  Medlem

  DNB Bank ASA

  Postboks 1600 Sentrum
  0021 OSLO

  Telefon: 91504800

 • Kristine Hasle Øverby

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Trude Molvik

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Kristian Augusts gate 9
  0164 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50