Opp eller ut

Kvinnene er i flertall blant nyutdannede jurister, og over halvparten av alle ferske advokatfullmektiger, er kvinner. Imidlertid synker kvinneandelen sterkt med økende stillingsnivå. Selma Therese Lyng har på vegne av Advokatforeningens Kvinneutvalg undersøkt hvorfor, og kommer med forslag til løsninger.

Last ned rapporten "opp eller ut"