Internadvokatutvalget

Aktuelt

Nyheter

 1. Selmer e-kurs for internadvokater: Utskilling av virksomhet for salg

 2. CMS Kluge e-kurs for internadvokater: «Hvordan ivareta IPR i kontrakter?»

  “Good fences make good neighbours” (Robert Frost, 1914)

 3. Tenden Advokatfirma e-kurs for internadvokater: Lov om vern av forretningshemmeligheter

  Hva vernes og hvordan sikres det?

 4. Kvale e-kurs for internadvokater: Ny rekonstruksjonslov – "norsk Chapter 11"

  En Pandoras eske for selskaper som sliter og en tvangstrøye for kreditorene og kontraktsmotpartene?

 5. Gratis e-kurs for internadvokater

  Internadvokatutvalget har denne gangen samarbeidet med advokatfirmaene Kvale, Kluge, Tenden og Selmer som har utviklet en rekke med korte e-kurs. Kursene er på ca. 15 minutter og passer godt sammen med morgenkaffen eller som et kort avbrekk fra andre arbeidsoppgaver.

 6. Gratis e-kurs for internadvokater

  Internadvokatutvalget har samarbeidet med advokatfirmaene Schjødt, Thommessen, Wiersholm og Wikborg Rein, og utviklet en rekke med korte e-kurs. Kursene er på ca. 15 minutter og passer godt sammen med morgenkaffen eller som et kort avbrekk fra andre arbeidsoppgaver.

 7. Wiersholm e-kurs for internadvokater: Hvordan ivareta virksomhetens ansvar for helse og sikkerhet i lys av en langvarig pandemi?

  Covid-19 risikoen er forbi akuttstadiet og i et mer langsiktig risikobilde endres kravene til virksomhetens beredskap og risikohåndtering. Våre eksperter på arbeidsrett og compliance, partnerne Christel Søreide og Georg Abusdal Engebretsen inviterer til et kurs om virksomhetens ansvar for ansatte, kunder og kontraktsparters helse og sikkerhet i lys av en langvarig pandemi, både i relasjon til arbeidsmiljølovgivningen og i et bredere compliance-perspektiv.

 8. Thommessen e-kurs for internadvokater: Bærekraftig finans – slik vil EUs nye regelverk påvirke norsk næringsliv og din virksomhet

  EUs handlingsplan for bærekraftig finans skal omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer. En viktig del av handlingsplanen er å etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) med kriterier for hva som kan defineres som bærekraftig.

 9. Wikborg Rein e-kurs: Det grønne skiftet stiller krav til omstilling i næringslivet

  I samarbeid med Advokatforeningen har Wikborg Rein laget et e-kurs som gir et bilde av de viktigste globale og regionale utviklingstrekkene for grønn juss. I tillegg setter kurset fokus på dagens norske rettstilstand innen områder som klimajuss og bærekraftsarv.

 10. Schjødt e-kurs for internadvokater - Søksmålsfinansiering

  Søksmålsfinansiering er en måte å finansiere et søksmål på, der finansieringspartneren dekker deler av eller hele kostnaden knyttet til å forfølge et krav, mot en andel av erstatningen dersom man vinner frem med kravet. Finansieringspartneren mottar ingen kompensasjon ved et eventuelt tap i retten.