Internadvokatutvalget

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Wiersholm e-kurs for internadvokater: Hvordan ivareta virksomhetens ansvar for helse og sikkerhet i lys av en langvarig pandemi?

Covid-19 risikoen er forbi akuttstadiet og i et mer langsiktig risikobilde endres kravene til virksomhetens beredskap og risikohåndtering. Våre eksperter på arbeidsrett og compliance, partnerne Christel Søreide og Georg Abusdal Engebretsen inviterer til et kurs om virksomhetens ansvar for ansatte, kunder og kontraktsparters helse og sikkerhet i lys av en langvarig pandemi, både i relasjon til arbeidsmiljølovgivningen og i et bredere compliance-perspektiv.

Vi tar opp spørsmål rundt:

  • Organisering: Fra krisestab til løpende drift
  • Ansvaret for ansatte
  • Ansvaret for kunder og leverandører
  • Konsekvenser ved svikt

Foredragsholdere:
Christel Søreide leder Wiersholms faggruppe for arbeidsrett og har bred erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning. Hun bistår norske og internasjonale klienter med blant annet omorganisering og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, ansettelser og opphør av arbeidsforhold, varslings- og diskrimineringssaker og i tvister for domstolene.

https://wiersholm.no/mennesker/cso

Georg Abusdal Engebretsen arbeider hovedsakelig med å bistå norske og internasjonale selskaper og det offentlige innen compliance og granskning. Han har betydelig erfaring og fagkunnskap innenfor et bredt spekter av compliancerettslige problemstillinger i en rekke bransjer, herunder teknologi, industri og shipping. Georg leder Wiersholms fagruppe for ESG og Compliance. Han brukes ofte som foredragsholder, både i Norge og i utlandet. Han er mangeårig medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for compliance.

https://wiersholm.no/mennesker/gae

Kontaktperson: Merete Hald meh@wiersholm.no

Her kan du se E-kurset fra Wiersholm.