Internadvokatutvalget

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Wikborg Rein e-kurs: Det grønne skiftet stiller krav til omstilling i næringslivet

I samarbeid med Advokatforeningen har Wikborg Rein laget et e-kurs som gir et bilde av de viktigste globale og regionale utviklingstrekkene for grønn juss. I tillegg setter kurset fokus på dagens norske rettstilstand innen områder som klimajuss og bærekraftsarv.

Grønn juss er i rivende utvikling. Med solid drahjelp fra EU vil industri og næringsliv i fremtiden møte helt andre og nye krav knyttet til bærekrafts og klimabevissthet i virksomhetens alle ledd og produksjonskjeder. Dette er praksisområder som vil bidra til å forme samfunnsutviklingen i årene som kommer, og der vi forventer at våre kunder trenger betydelig støtte. Det henger dels sammen med at kravene om et grønnere fokus kommer både nedenfra  - fra forbrukerne og borgerne -  så vel som ovenfra – i form av politiske ambisjoner og regelutvikling.

Kurset er ledet av Elise Johansen som er en av Norges ledende advokater i internasjonal rett innen hav, miljø og klimarett. Hun jobber nå som Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og har tidligere erfaring fra Norges arktiske universitet hvor hun arbeidet som seniorforsker og lektor ved Det juridiske fakultet ved Institutt for havjuss. https://www.linkedin.com/in/johansen-elise-90b6a636/

Her kan du se e-kurset fra Wikborg Rein