Internadvokatutvalget

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Schjødt e-kurs for internadvokater - Søksmålsfinansiering

Søksmålsfinansiering er en måte å finansiere et søksmål på, der finansieringspartneren dekker deler av eller hele kostnaden knyttet til å forfølge et krav, mot en andel av erstatningen dersom man vinner frem med kravet. Finansieringspartneren mottar ingen kompensasjon ved et eventuelt tap i retten.

Foredraget har til formål å informere og avmystifisere, og tar for seg hva søksmålsfinansering er, hvordan saker velges og fundes, og gjennomføringen av saker som er fundet.

Kursholder: Thomas Nordby, Partner /Advokat (H) Advokatfirmaet Schjødt

Thomas har tilknytning til avdelingene for Industri og Handel og Tvist. Han begynte i firmaet i 2018 og har nærmere 20 års erfaring som advokat.

Thomas arbeider primært med EU/EØS-rett, og har bred erfaring i offentlige anskaffelser, statsstøtterett, konkurranserett, EØS-rett mer generelt og forvaltningsrett. Innen disse områdene arbeider Thomas innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett, voldgift, forhandlinger og rettsmekling. Han har bakgrunn fra EFTA-domstolen og Regjeringsadvokaten, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2005. Han har også ført et større antall saker for EU- og EFTA-domstolen.

Thomas har utgitt en rekke bøker, blant annet "EØS-avtalen og norsk skatterett" (2002) "Statsstøtte" (2008) og "Offentlige anskaffelser" (2013). I saker om offentlige anskaffelser bistår han i gjennomføring og kvalitetssikring av anskaffelsesprosesser, identifikasjon av risiko og det rettslige og kommersielle handlingsrommet, forberedelse til og gjennomføring av forhandlinger, klageprosesser, vurdering av etterfølgende kontraktsendringer og eventuell utløsning av opsjoner i anbudskonkurranser, og rettslige prosesser. Han holder regelmessig kurs, seminarer og foredrag innenfor særlig offentlige kontrakter, EØS-rett eller tvisterelaterte temaer.

Lenke til CV på nettside

Lenke til LinkedIn-profil