Internadvokatutvalget

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Thommessen e-kurs for internadvokater: Bærekraftig finans – slik vil EUs nye regelverk påvirke norsk næringsliv og din virksomhet

EUs handlingsplan for bærekraftig finans skal omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer. En viktig del av handlingsplanen er å etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) med kriterier for hva som kan defineres som bærekraftig.

Som et resultat av økte krav til grønn finansiering, kan virksomheter forvente etterspørsel etter data knyttet til de tekniske kriteriene som beskrives i taksonomien. Prosjekter som tilfredsstiller «grønne kriterier» kan potensielt få lavere lånekostnad og/eller bedre tilgang til funding og lån, og motsatt dersom de ikke tilfredsstiller disse kriteriene.

Finansbransjen blir pålagt å rapportere i tråd med taksonomien fra desember 2021. Rapporteringskrav til de store selskapene kommer året etter.

I dette webinaret ser vi nærmere på hva EUs taksonomi er, hvordan det vil påvirke norsk næringsliv i årene som kommer og hvordan norske virksomheter allerede nå bør begynne å forberede seg på at regelverket trer i kraft.

Kursholder:
Tore Mydske, https://www.thommessen.no/mennesker/tore-mydske

Tore bistår regulerte foretak med finansregulatoriske spørsmål, herunder med utarbeidelse av konsesjonssøknader og rådgivning om rammevilkår. Han bistår også i transaksjoner som involverer regulert virksomhet. Tore er ranket som "Band 1" i Chambers & Partners og "Highly regarded" i IFLR1000 innen finansregulatoriske spørsmål, og anses som en av landets ledende fagpersoner på området. Klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål.

Tore Mydske begynte i Thommessen i 2008. Han kom da fra stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet, hvor han var leder av juridisk seksjon i finansmarkedsavdelingen. Han har også arbeidet som ambassaderåd for finansielle og økonomiske saker ved Norges ambassade i Washington DC.