Internadvokatutvalget

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kvale e-kurs for internadvokater: Ny rekonstruksjonslov – "norsk Chapter 11"

En Pandoras eske for selskaper som sliter og en tvangstrøye for kreditorene og kontraktsmotpartene?

Her kan du se e-kurset fra Kvale.

Ny rekonstruksjonslov ble implementert som verktøy av lovgiver i mai 2020 for å redde ellers levedyktige bedrifter fra konkurs som følge av koronapandemien. Men loven rekker mye videre enn koronarelaterte utfordringer, og rekonstruksjon kan være redningen for virksomheter som sliter økonomisk også av andre årsaker. Hva er en rekonstruksjon, og hvordan fungerer prosessen? Hva er viktig å merke seg for selskaper som vurderer å bruke de verktøyene loven gir, og hva er viktig å ha kjennskap til som kreditor eller kontraktspart? I dette miniforedraget gis et overblikk over reglene og prosessen, og betraktninger om hvordan de ulike aktørene kan og bør forholde seg til hverandre. Formålet er å gi tilhørerne en grunnleggende forståelse av hva rekonstruksjon er, og de viktigste aspektene ved prosessen.

Foredragsholder:

Advokat Stine D. Snertingdalen er partner i Kvale Advokatfirma, som har et av landets største advokatmiljøer spesialisert innen restrukturering og konkurs. Hun er oppnevnt av Justisdepartementet som medlem av Konkursrådet, og var også oppnevnt av Justisdepartementet som medlem i Leif Villars Dahls referansegruppe under hans arbeid med en ny rekonstruksjonslov. Stine bistår regelmessig aksjonærer, selskaper, styrer, finansinstitusjoner og andre kreditorer i restruktureringer og spesialengasjementssaker, og har god erfaring med hvorledes de ulike aktørene rundt forhandlingsbordet forholder seg i slike prosesser.

Lenke til CV på nettside

Lenke til LinkedIn-profil