Internadvokatutvalget

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Selmer e-kurs for internadvokater: Utskilling av virksomhet for salg

Her kan du se e-kurset fra Selmer.

I e-kurset gjennomgås ulike aspekter knyttet til utskilling av virksomhet for salg, blant annet:

  • Begrunnelse for utskilling av virksomhet
  • Risiki ved utskilling av virksomhet
  • Transaksjonsstrukturer
  • Planlegging av utskilling
  • Separasjonsutfordringer
  • Særlige forhold ved overdragelse
  • Transaksjonsavtaler
  • Særlige forhold ved noterte selskaper
  • Skisse til prosess for utskilling av virksomhet

Foredragsholdere:

Are Herrem er partner i Advokatfirmaet Selmer, der han er tilknyttet Selmes corporate-avdeling.
Han er spesialist i virksomhetsoverdragelser for Private Equity fond, og bistår både norske, nordiske fond og store globale fond med investeringer og transaksjoner. 
Les mer HER.

Camilla Magnus er partner i Advokatfirmaet Selmer, der hun er leder for Selmers corporate-avdeling.
Hun har lang erfaring med rådgivning i nasjonale og internasjonale transaksjoner og har ledet en rekke norske og grenseoverskridende transaksjonsprosesser.
Les mer HER.

Kontaktperson: 

Jannike Cecilie Holtedahl, Head of marketing and communication,                    E-post: j.holtedahl@selmer.no
Mob: 98475800