Internadvokatutvalget

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Tenden Advokatfirma e-kurs for internadvokater: Lov om vern av forretningshemmeligheter

Hva vernes og hvordan sikres det?

Her kan du se e-kurset fra Tenden Advokatfirma.

Kurset tar for seg:

  • De viktigste nyhetene ved forretningshemmelighetsloven
  • Hva anses som en "forretningshemmelighet"
  • Hva anses som "inngrep" i vernet
  • Håndheving av vernet
  • Typetilfeller
  • Interne og eksterne tiltak for å sikre forretningshemmeligheter

Les mer om kursholderne her:

Harald Bjelke

Terje Dahl Svendsen