Utvalg for internadvokater

Aktuelt

Praktisk informasjon

  1. Internadvokat

    Hovedforskjellen mellom internadvokater og frittstående privatpraktiserende advokater er at internadvokaten er ansatt hos sin klient. Internadvokatrollen får gjennom dette flere særtrekk.

  2. Organisasjonsadvokat

    Som organisasjonsadvokat er du ansatt i en organisasjon og utfører oppdrag for organisasjonens medlemmer. Slik medlemsbistand er som regel regulert i organisasjonens regelverk, også når det gjelder salærberegning.