Internadvokatutvalget

Aktuelt

Praktisk informasjon

  1. Internadvokat

    Hovedforskjellen mellom internadvokater og frittstående privatpraktiserende advokater er at internadvokaten er ansatt hos sin klient. Internadvokatrollen får gjennom dette flere særtrekk.