Utvalg for internadvokater

Aktuelt

Styret

 • Christian Karde

  Leder

  Kongsberg Gruppen ASA

  Postboks 1000
  3601 KONGSBERG

  Telefon: 32 28 82 00

 • Astrid Skjønborg Brunt

  Medlem

  Statnett SF

  Postboks 4904 Nydalen
  0423 OSLO

  Telefon: 23 90 30 00

 • Laila Myksvoll

  Medlem

  Magseis Fairfield ASA

  Strandveien 50
  1366 LYSAKER

 • Anna Camilla Selman

  Medlem

  Bærum kommune - Kommuneadvokaten

  Telefon: 67 50 40 50

 • Per Anders Vaagenes

  Medlem

  CGI Norge AS

  Postboks 6432 Etterstad
  0605 OSLO

 • Vegard Fløtre

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Kristian Augusts gate 9
  0164 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50