Utvalg for juristutdanningen

Utvalget arbeider med problemstillinger knyttet til hvordan den generelle jurist- og advokatutdanning organiseres i Norge, herunder å utforme foreningens standpunkt i spørsmål som kan være av betydning for advokatstanden.

 • Paal-Henrich Berle

  Leder

  Dalheim Rasmussen Advokatfirma ANS

  Postboks 2026 Nordnes
  5817 BERGEN

  Telefon: 55 54 70 70

 • Camilla Hovind Breiland

  Medlem

  KPMG Law Advokatfirma AS

  Postboks 7000 Majorstuen
  0306 OSLO

  Telefon: 04063

 • Margrethe Buskerud Christoffersen

  Medlem

 • Erling Lind

  Medlem

  Ro Sommernes Advokatfirma DA

  Postboks 1983 Vika
  0125 OSLO

  Telefon: 23 00 34 40

 • Ole Henrik Wille

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00