Utvalget for bistandsadvokater

Utvalget skal ivareta bistandsadvokatenes interesser i Advokatforeningen og samtidig spre kunnskap om, og forståelse for, de utfordringer fornærmede møter i strafferettspleien. Utvalget deltar i den offentlige rettspolitiske debatten og arrangerer møter og seminarer om relevante temaer.

 • Hege Salomon

  Leder

  Advokatfirmaet Salomon-Johansen AS

  Postboks 7144 St. Olavs Plass
  0130 OSLO

  Telefon: 22 98 99 40

 • Morten Engesbak

  Medlem

  Advokat Morten Engesbak AS

  Postboks 599 Sentrum
  0106 OSLO

 • Sjak R. Haaheim

  Medlem

  Advokatoriet AS

  Vinjes gate 10
  3018 DRAMMEN

  Telefon: 4828 1100

 • Kristin Fagerheim Hammervik

  Medlem

  Advokatfirmaet Aga ANS

  Postboks 1093
  8001 BODØ

  Telefon: 75 56 53 00

 • Karoline Henriksen

  Medlem

  Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS

  Postboks 1443 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 00 77 00

 • Elisabeth Rød

  Medlem

  Borgen Advokatar AS, Avd. Haugesund

  Postboks 511
  5501 HAUGESUND

  Telefon: 52 71 68 02

 • Cecilie Schjatvet

  Medlem

  Advokat Cecilie Schjatvet

  Lippestadgården, Sehestedsgate 6
  0164 OSLO

 • Erik Widerøe

  Medlem

  Bjerkan Stav Advokatfirma AS

  Postboks 8809 Nedre Elvehavn
  7481 TRONDHEIM

  Telefon: 73 80 22 80

 • Didrik Beck Rodarte

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Kristian Augusts gate 9
  0164 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50