Bistandsadvokatutvalget

Utvalget skal ivareta bistandsadvokatenes interesser og spre kunnskap om, og forståelse for, de utfordringer fornærmede møter i strafferettspleien. Utvalget deltar i den offentlige rettspolitiske debatten og arrangerer møter og seminarer.

 • Kristin Fagerheim Hammervik

  Leder

  Advokatfirmaet AGA AS

  Postboks 1093
  8001 BODØ

 • Morten Engesbak

  Medlem

  Advokat Morten Engesbak AS

  Postboks 599 Sentrum
  0106 OSLO

 • Karoline Henriksen

  Medlem

  Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS

  Postboks 1443 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 00 77 00

 • Christian Lundin

  Medlem

  Advokatfirmaet Ness Lundin DA

  Postboks 420 Sentrum
  0103 OSLO

  Telefon: 23 29 90 00

 • Lina Therese Remlo

  Medlem

  Advokatfirma Eurojuris Nord AS

  Postboks 866
  9488 HARSTAD

  Telefon: 75 80 34 00

 • Elisabeth Rød

  Medlem

  Elden Advokatfirma AS

  Stranggata 172, Postboks 543
  5501 HAUGESUND

 • Cecilie Schjatvet

  Medlem

  Advokatfirmaet Cecilie Schjatvedt AS

  Sehestedsgate 6
  0164 OSLO

  Telefon: 41666853

 • Erik Widerøe

  Medlem

  Bjerkan Stav Advokatfirma AS

  Postboks 8809 Nedre Elvehavn
  7481 TRONDHEIM

  Telefon: 73 80 22 80

 • Armin Khoshnewiszadeh

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Kristian Augusts gate 9
  0164 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50