Oppnevning som bistandsadvokat og fremsettelse av salærkrav

Oslo tingrett har i et brev av 15. mai 2013 til bistandsadvokatene redegjort for sine rutiner og krav i forbindelse med begjæringer om oppnevnelse som bistandsadvokat. Brevet omhandler også spørsmål knyttet til fremsettelse av salærkrav.