Rutiner for behandling av sivile krav i straffesaker med bistandsadvokat

Oslo tingrett har i samarbeid med relevante aktører i strafferettspleien utarbeidet rutiner for behandling av sivile krav i straffesaker med bistandsadvokat.

Etter dialog med Oslo statsadvokatembeter, Oslo politidistrikt, representanter for bistandsadvokatene, Forsvarergruppen og Oslo krets av Advokatforeningen, har Oslo tingrett utarbeidet rutiner for saksforberedelsen av sivile krav. Rutinene er kommunisert ut ved brev av 17. september 2010.

Rutinene kan lastes ned her (.pdf)