Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Kurs for Yngre advokater i Oslo krets - Survival guide for advokatfullmektiger

2 juridiske timer

Juristenes Hus (kantinen)

09.09.2019 17.00 - 19.00

Foredraget holdes av Cathrine Hrasky, dommer i Oslo tingrett, og Øystein Myre Bremset, advokat og partner i BAHR.

Meld deg på her

Yngre Advokater i Oslo krets arrangerer  foredraget «Survival guide for advokatfullmektigen», med fokus på overlevelsestips for arbeidshverdagen på kontoret og i retten.

Noen av temaene som vil bli tatt opp er:

  • Hva forventer arbeidsgiver av en advokatfullmektig/ung advokat?
  • Hva kjennetegner flinke advokater?
  • Motivasjon i arbeidshverdagen.
  • Work-life balance.
  • Hvordan vinne rettssaker?
  • Praktiske råd og håndtering av saker.
  • Kommunikasjon og samhandling med retten.