Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

YA Oslo krets: Maktspillet i forhandlinger

I foredraget vil Sigurd Knudtzon gjennomgå de mest sentrale elementer i forhandlingers maktspill.

2 ikke-juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9

15.10.2019 17.00 - 19.00

Kr. 500,- for medlemmer/kr. 650,- for ikke-medlemmer

Meld deg på her

Som advokater er vi godt trent i gyldig normativ argumentasjon – og i forhandlinger gjerne basert på partenes respektive interesser. Men er det argumentasjonen og en avveining av de samlede interesser som i virkeligheten avgjør utfallet av forhandlingene, eller er det andre faktorer som maktbruk eller maktmisbruk? Ifølge foredragsholderen betyr selve maktspillet større rolle i forhandlinger enn vi egentlig liker og tror. 

Foredragsholderen, advokat Sigurd Knudtzon, partner i Wahl-Larsen Advokatfirma, har i over 20 år holdt kurs og seminarer om forhandlinger for næringslivet og offentlige etater, og er fast foreleser om forhandlinger på det obligatoriske advokatkurset. Som advokat har han forhandlet i saker som barnebortføring, arbeidstvister, entreprise, kontrakter mellom oljeselskap, M&A og generasjonsskifte. Han har ugitt boken Å forhandle, og skrevet om forhandlingstemaer i flere andre bøker og tidsskrifter.