Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Nye anskaffelsesregler – hva betyr det for våre klienter?

/PageFiles/14814/ya_kurs_feb.jpg
2 juridiske timer

Juristenes hus, Kristian Augusts gate 9

01.03.2017 17:00 - 19:00

Etterutdanningstimer: 2 juridiske Pris: kr 200 (medlem) / kr 300 (ikke-medlem) Påmelding til kurspaamelding@advokatforeningen.no

Meld deg på

I 2017 trer det nye anskaffelsesregelverket i kraft. De nye reglene øker terskelverdien fra 500 000 til 1,1 millioner kroner. Dette innebærer at langt flere offentlige kontrakter ikke lenger vil bli kunngjort på Doffin.

De nye reglene utvider også adgangen til å forhandle og ha dialog med leverandørene, pålegger elektronisk kommunikasjon, letter dokumentasjonsbyrden og gir større adgang (og plikt) til å vektlegge miljø og samfunnsansvar. I tillegg lovfester reglene adgangen til å gjøre endringer i inngåtte kontrakter, samt rammene for leveranser mellom offentlige oppdragsgivere uten forutgående konkurranseutsetting.

Hva betyr dette for våre klienter? Svein Terje Tveit og Karoline H. Nilsson fra Thommessen har plukket ut en håndfull regelendringer som vil påvirke hvordan oppdragsgivere og leverandører arbeider med anbudskonkurranser fremover.

Svein Terje Tveit er senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen. Han har spesialisert seg i EU/EØS-rett og har nærmere ti års erfaring med å gi råd knyttet til offentlig støtte, konkurranserett, anskaffelser og mer generelle EU/EØS-rettslige problemstillinger. Tveit har særlig erfaring innen handel og distribusjon og regulerte markeder. Han gir også råd om alminnelig kontrakts- og forretningsjuss.

Karoline H. Nilsson er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen. Hun bistår leverandører og offentlige oppdragsgivere i forbindelse med offentlige anskaffelser. I tillegg rådgir hun bedrifter om konkurranserettslige problemstillinger, samt bistår med gjennomføring av nasjonale- og internasjonale foretakssammenslutninger. Nilsson har tidligere vært utplassert hos to offentlige bedrifter, og har der bl.a. fått praktisk erfaring med løpende oppfølgning av kontrakter, samt praktisk erfaring med håndtering av regelverket for offentlige anskaffelser.