Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Sommerpils - Medias rolle i straffesaker

Yngre Advokater i Advokatforeningen Oslo krets inviterer til Sommerpils og spennende faglig samtale om medias rolle i straffesaker, inspirert av bl.a. TV-programmet «Åsted Norge» og den verserende kidnappingssaken i Lørenskog

1 etikktime

Litteraturhuset i Oslo.

14.06.2019 18.00 - 19.00

Media har stor makt og innehar mange viktige funksjoner i samfunnet vårt. Involvering av media i straffesaker kan medføre mange utfordringer for partene. Uttalelser til offentligheten via media bør, i tillegg til befolkningens krav på informasjon, bl.a. ta hensyn til mistenkte/siktede, fornærmede, vitner, etterforskningens effektivitet, domstolens upartiskhet og allmennhetens tillit til aktørene.

Er media til hjelp eller forvirring? Hvordan er politiet, forsvarere og øvrige aktører sitt samspill med media? Hva bør partene være forsiktig med å gjøre og hvor går grensen for involvering av media? Bør det gis opplysninger? Hvilke opplysninger kan eventuelt gis, hvordan og på hvilket tidspunkt?

Til å diskutere dette aktuelle temaet kommer leder for Politiets Felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid, tidligere statsadvokat og nåværende partner i advokatfirmaet Hjort, Svein Holden, og nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy-Strøm Gundersen. Ordstyrer er partner i advokatfirmaet Elden, Nora Hallén.

Det vil bli servert gratis velkomstdrink i tillegg til at det vil være muligheter for kjøp av drikke i baren. Vi inviterer alle som ønsker det til å fortsette kvelden i trivelig lag på Litteraturhuset etterpå.

Begrenset med plasser – førstemann til mølla!

Velkommen!