Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

YA Oslo: De første rettssakene

2 juridiske timer

Thon Conference Universitesgaten

27.02.2020 17.00 - 19.00

Pris medlem: 500,- Pris andre: 650,-

Meld deg på her

Før man har fått det å gå i retten skikkelig under huden, har man gjerne mange spørsmål om hvordan rettssaker best bør gjennomføres. Dette kurset gir unge advokater og fullmektiger en rekke råd og tips fra tre prosedyreadvokater som ikke lenger er like unge, men som fortsatt husker hva man lurte på i begynnelsen av karrieren. De vil gå gjennom en sivil sak med fokus på det praktiske:

  • Hva bør man tenke på i saksforberedelsen?
  • Hvordan bør prosesskriv utformes?
  • Hvordan kan man arbeide mer målrettet og effektivt?
  • Hvordan håndterer man nye forhold under hovedforhandlingen?
  • Hva kjennetegnet et godt innlegg i retten?
  • Hva er riktig påstand?
  • Hvordan håndteres sakskostnader?

 Kursholderne vil blant annet synliggjøre vanlige feil som er lette å unngå. Formålet er å skape en trygghet for det å gå i retten, og at deltakerne står bedre rustet til neste rettssak.

Christian Reusch er partner i Simonsen Vogt Wiig. Reusch var sekretær for Tvistemålsutvalget (NOU 2001: 32) og er blant annet medforfatter av kommentarutgaven til tvisteloven. Reusch har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten.

Kaare Andreas Shetelig er partner i Wikborg Rein, hvor han leder firmaets fagområde for tvisteløsning. Shetelig har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten.

Ola Ø. Nisja er partner i Wikborg Rein og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre. Nisja har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og er blant annet medforfatter av boken Alternativ tvisteløsning.

Kurset gir to juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer.