Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

YA Trøndelag: Foredrag om konkurransebegrensninger i arbeids- og aksjonærforhold

Velkommen til fysisk og digitalt foredrag om konkurransebegrensninger i arbeids- og aksjonærforhold av Arntzen De Besche Advokatfirma, i regi av Yngre Advokater Trøndelag krets

Arntzen De Besche Advokatfirma lokaler Beddingen 16, 3. etasje.

01.10.2020 17.30

Ved påmelding ber vi spesifisert om det er ønskelig å delta fysisk eller digitalt.

Meld deg på her

Mange selskaper har et reelt behov for å hindre at ansatte i en periode etter opphør av arbeidsforholdet ikke tar ansettelse i konkurrerende virksomhet. På samme måte kan et selskap og dets aksjonærfellesskap ha interesse i å hindre at aksjonærene ikke investerer i eller på annen måte deltar i konkurrerende virksomhet, også etter uttreden.

Adgangen til å inngå konkurranseklausuler er lovregulert, men i utgangspunktet etter ulike regelsett for aksjonærer og arbeidstakere. Dette får betydning for handlingsrommet ved utforming av slike klausuler. Som advokat må man forholde seg til begge typer avtalereguleringer – som ofte også overlapper, slik at det oppstår uklarheter om hvilke konkurransebegrensninger som gjelder. Det kreves også bevissthet i utformingen av konkurransebegrensende klausuler, særlig når en eller flere av aksjonærene også er ansatt i selskapet.

I dette foredraget vil det gis en praktisk innføring i denne tematikken, blant annet i tilknytning til hvilke regelsett som gjelder for konkurransebegrensninger i arbeids- og aksjonærforhold, samt hva som er avgjørende i vurderingene av om avtaleforholdet faller innenfor arbeidsmiljølovens virkeområde. Videre vil det gis tips og råd til hva man bør være oppmerksom på både i utformingen av denne typen klausuler og i tvister om den nærmere forståelsen av konkurransebegrensningene.

Foredragsholderne er advokat Aleksander Rygh Pedersen og advokatfullmektig Maiken Lenes fra Arntzen de Besche Advokatfirma i Trondheim. Aleksander er del av firmaets M&A-avdeling, og yter blant annet bistand og rådgivning innen selskapsrett og kontraktsrett. Maiken arbeider med spørsmål innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, og holder jevnlig foredrag om arbeidsrettslige tema.

Vi følger folkehelseinstituttets anbefalinger. Av hensyn til COVID-19 tillates kun fysisk deltagelse oppad begrenset til 20 personer. Ved påmelding til yatrondelag@yahoo.com ber vi spesifisert om det er ønskelig å delta fysisk eller digitalt. Dersom noen har spørsmål de ønsker å stille foredragsholderne, kan disse sendes inn sammen med påmeldingen. For de som ønsker å delta digitalt vil invitasjon med link bli sendt per e-post.

Etter foredraget fortsetter kvelden på solsiden for de som ønsker det.

Velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret i Yngre Advokater i Trøndelag.