Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Yngre advokater Vest-Agder krets

Kretsstyret har besluttet å opprette YNGRE ADVOKATER i Vest-Agder krets.

Sørlandsadvokatene DA (Østre strandgate 29)

11.06.2019 16.30 - 18.00

Det vil bli avholdt et oppstartsmøte tirsdag 11.juni 2019 kl. 16.30-18.00 i lokalene til Sørlandsadvokatene DA (Østre strandgate 29). Det vil bli servert enkel mat/drikke.

Dersom du kunne tenke deg å stille til valg som styremedlem i YA Vest-Agder krets gir du din tilbakemelding til kretsleder Susanne Moe på e-post: moe@sorlandsadvokatene.no innen 5. juni 2019.

Styret for Yngre Advokater (YA) skal ivareta interessene til fullmektiger og advokater under 40 år som geografisk hører til i kretsen. Arbeidet består i å arrangere faglige og sosiale arrangementer, og for øvrig være kontaktpunkt for de yngre medlemmene i kretsen. Per i dag er det åtte kretser som har egne YA-styrer: Oslo, Sør-Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Troms, Trøndelag, Buskerud, Østfold og Follo og Midt-Hålogaland. Størrelsen på styrene varierer; YA Oslo krets har 7 styremedlemmer og YA Troms krets har 2. De fleste har månedlige styremøter, men dette bestemmer styret selv. En fullstendig oversikt over alle YA-styrene finnes her: https://www.advokatforeningen.no/om/org/organer/faste-utvalg/yngre-advokater/kretsenes-ya-styrer/

Samarbeidet med kretsstyret er viktig. Enkelte YA-styrer har et medlem som er medlem av kretsstyret, andre organiserer det slik at et medlem fra YA-styret er observatørmedlem på styremøtene til kretsstyret. YA-styrene får økonomisk støtte fra kretsstyret – enten i form av et fast årlig beløp eller ved behov.

YA-styret i kretsene kommuniserer med hverandre gjennom det sentrale «Utvalget for Yngre Advokater», som møtes to ganger i året. Her er alle YA-styrene representert. Utvalget ledes av Magnus Brekke Svanberg fra Oslo krets. Oversikt over utvalgsmedlemmene finnes her: https://www.advokatforeningen.no/om/org/organer/faste-utvalg/yngre-advokater/styret-i-utvalget-for-yngre-advokater/