Yngre advokater

Aktuelt

Styrene

 1. Yngre advokater Vest-Agder

 2. Yngre advokater Buskerud krets

 3. Yngre advokater Østfold og Follo krets

 4. Yngre advokater Midt-Hålogaland krets

 5. Yngre advokater Troms krets

 6. Yngre advokater Trøndelag krets

 7. Yngre advokater Sør-Rogaland krets

 8. Yngre advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets

 9. Yngre advokater i Oslo

  Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.