Yngre advokater

Aktuelt

Styrene

  1. Yngre advokater Buskerud krets

  2. Yngre advokater Østfold og Follo krets

  3. Yngre advokater Midt-Hålogaland krets

  4. Yngre advokater Troms krets

  5. Yngre advokater Trøndelag krets

  6. Yngre advokater Sør-Rogaland krets

  7. Yngre advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets

  8. Yngre advokater i Oslo

    Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.