Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Styrene

Yngre advokater i Oslo

Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.

Yngre Advokater Oslo arrangerer treff, foredrag, kurs, medlemsmøter, fester og annet spesielt for kretsens medlemmer under 40 år. Arrangementene har både til hensikt å gi medlemmene faglig innspill, samt muligheten til å være sosial og bygge nettverk. Yngre Advokater Oslo vil på sine arrangementer forsøke å fokusere på temaer som særlig kan interessere de yngre advokater, og belyse problemstillinger denne gruppen antas å være særlig opptatt av.

Yngre Advokater Oslo har gode relasjoner til liknende grupper utenfor Norges grenser. Blant annet er Yngre Advokater Oslo medlem av European Young Bar Association, EYBA. EYBA er en medlemsorganisasjon for yngre advokater og sammenslutninger av yngre advokater i Europa. De arrangerer møter og konferanser ulike steder i Europa. Yngre Advokater Oslo pleier å sende deltakere på EYBAs konferanser. Dette gjøres for å utvide Yngre Advokaters nettverk og for å høste erfaringer fra arbeid tilsvarende grupper andre steder i Europa.

Yngre Advokater Oslo mottar årlig midler fra Oslo Krets.

 

 • Christine Taaje

  Leder

  Ernst & Young Advokatfirma AS

  Postboks 1156 Sentrum
  0107 OSLO

  Telefon: 24 00 24 00

 • Lars Andre Strøm Arnesen

  Medlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Camilla Hovind Breiland

  Medlem

  KPMG Law Advokatfirma AS

  Postboks 7000 Majorstuen
  0306 OSLO

  Telefon: 04063

 • Erik Anton Forssten

  Medlem

  Nordia Law Advokatfirma AS

  Postboks 2032 Vika
  0125 OSLO

 • Espen Kheradmandi

  Medlem

  KS Advokatene

  Postboks 1378 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 24 13 26 00

 • Vjosa Maxhuni

  Medlem

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Postboks 2734 Solli
  0204 OSLO

  Telefon: 23 89 40 00

 • Ea Herstad Øverås

  Medlem

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Postboks 2734 Solli
  0204 OSLO

  Telefon: 23 89 40 00