Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Styrene

Yngre advokater i Oslo

Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.

Yngre Advokater Oslo arrangerer treff, foredrag, kurs, medlemsmøter, fester og annet spesielt for kretsens medlemmer under 40 år. Arrangementene har både til hensikt å gi medlemmene faglig innspill, samt muligheten til å være sosial og bygge nettverk. Yngre Advokater Oslo vil på sine arrangementer forsøke å fokusere på temaer som særlig kan interessere de yngre advokater, og belyse problemstillinger denne gruppen antas å være særlig opptatt av.

Yngre Advokater Oslo har gode relasjoner til liknende grupper utenfor Norges grenser. Blant annet er Yngre Advokater Oslo medlem av European Young Bar Association, EYBA. EYBA er en medlemsorganisasjon for yngre advokater og sammenslutninger av yngre advokater i Europa. De arrangerer møter og konferanser ulike steder i Europa. Yngre Advokater Oslo pleier å sende deltakere på EYBAs konferanser. Dette gjøres for å utvide Yngre Advokaters nettverk og for å høste erfaringer fra arbeid tilsvarende grupper andre steder i Europa.

Yngre Advokater Oslo mottar årlig midler fra Oslo Krets.

 

 • Magnus Brekke Svanberg

  Leder

  Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

  Grensen 3
  0159 OSLO

  Telefon: 22 94 15 30

 • Camilla Hovind Breiland

  Medlem

  KPMG Law Advokatfirma AS

  Postboks 7000 Majorstuen
  0306 OSLO

  Telefon: 04063

 • Espen Kheradmandi

  Medlem

  Huseiernes Landsforbund

  Fred Olsens gate 5
  0152 OSLO

  Telefon: 22 47 75 00

 • Mohsin Ramani

  Medlem

  Advokatfirmaet Glittertind AS

  Postboks 1383 Vika
  0114 OSLO

 • Anne-Sofie Rolfsjord

  Medlem

  Bull & Co Advokatfirma AS

  Postboks 2583 Solli
  0203 OSLO

  Telefon: 23 01 01 01

 • Christine Taaje

  Medlem

  Ernst & Young Advokatfirma AS

  Postboks 1156 Sentrum
  0107 OSLO

  Telefon: 24 00 24 00

 • Ea Herstad Øverås

  Medlem

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Postboks 2734 Solli
  0204 OSLO

  Telefon: 23 89 40 00