Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Styrene

Yngre advokater i Oslo

Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.

Yngre Advokater Oslo arrangerer treff, foredrag, kurs, medlemsmøter, fester og annet spesielt for kretsens medlemmer under 40 år. Arrangementene har både til hensikt å gi medlemmene faglig innspill, samt muligheten til å være sosial og bygge nettverk. Yngre Advokater Oslo vil på sine arrangementer forsøke å fokusere på temaer som særlig kan interessere de yngre advokater, og belyse problemstillinger denne gruppen antas å være særlig opptatt av.

Yngre Advokater Oslo har gode relasjoner til liknende grupper utenfor Norges grenser. Blant annet er Yngre Advokater Oslo medlem av European Young Bar Association, EYBA. EYBA er en medlemsorganisasjon for yngre advokater og sammenslutninger av yngre advokater i Europa. De arrangerer møter og konferanser ulike steder i Europa. Yngre Advokater Oslo pleier å sende deltakere på EYBAs konferanser. Dette gjøres for å utvide Yngre Advokaters nettverk og for å høste erfaringer fra arbeid tilsvarende grupper andre steder i Europa.

Yngre Advokater Oslo mottar årlig midler fra Oslo Krets.

 

 • Anton Forssten

  Leder

  Nordia Law Advokatfirma AS

  Postboks 2032 Vika
  0125 OSLO

 • Liv Silje Minde

  Nestleder

  Hovedorganisasjonen Virke

  Henrik Ibsens gate 90
  0255 OSLO

  Telefon: 22 54 17 00

 • Lars Arnesen

  Medlem

  Dignio AS avd. Oslo

  Stenersgata 1A
  0050 OSLO

 • Nicholas Foss Barbantonis

  Medlem

  Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

  Postboks 2043 Vika
  0125 OSLO

  Telefon: 21 95 55 00

 • Lisa Viggen Eian

  Medlem

  Eian Advokatfirma AS

  C. J. Hambros plass 2C
  0164 OSLO

  Telefon: 45874567

 • Magnus Hagem

  Medlem

  Bull & Co Advokatfirma AS

  Postboks 6604 St. Olavs plass
  0129 OSLO

  Telefon: 23 01 01 01

 • Hege Moljord

  Medlem

  Langseth Advokatfirma DA

  Postboks 1371 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 22 42 42 42

 • Omar Tashakori

  Medlem

  Advokatfirmaet Legalis AS

  Postboks 444 Sentrum
  0103 OSLO

  Telefon: 22 40 23 00