Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Styrene

Yngre advokater Midt-Hålogaland krets

 • Charlotte Bartholsen Greger

  Leder

  Narvik kommune - Kommuneadvokaten

  Postboks 64
  8501 NARVIK

 • Daniel Riibe-Stokland

  Nestleder

  Advokatfirmaet Wold AS

  Postboks 400
  8401 SORTLAND

  Telefon: 76 11 18 20

 • Ingrid Aadnesen

  Medlem

  Advokatfirmaet FINN AS avd Tromsø

  Postboks 179
  9252 TROMSØ

 • Håkon Torgersen

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Wold AS

  Postboks 400
  8401 SORTLAND

  Telefon: 76 11 18 20