Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Styrene

Yngre advokater Midt-Hålogaland krets

 • Marit Olsdatter Hienn

  Leder

  Advokatfirmaet Hienn AS

  Postboks 202
  8503 NARVIK

 • Daniel Riibe-Stokland

  Nestleder

  Advokatfirmaet Wold AS

  Postboks 400
  8401 SORTLAND

  Telefon: 76 11 18 20

 • Ingrid Aadnesen

  Medlem

  Advokatfirmaet Finn AS

  Postboks 265
  9483 HARSTAD

  Telefon: 99 29 40 00